wczesne-wspomaganie.info, to portal, którty stworzyliśmy z myślą o Was - rodzicach i opiekunach dzieci z deficytami rozwojowymi, aby ułatwić Wam dostęp do usług i świadczeń, które pomogą rozwijać się Waszym dzieciom. Stworzyliśmy go dlatego, bo rozumiemy, że chcecie mieć możliwość wyboru miejsca, w którym Wasze dziecko będzie miało szansę na wyrównywanie braków i pełniejszy rozwój.

Znajdziesz tu bazę adresową placówek wspomagających rozwój dzieci z niepełnosprawnością każdego rodzaju, zbiór aktów prawnych oraz blog dotyczący tematyki wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w tym przede wszystkim omawiających rodzaje terapii.

WWR czyli co?

2/19/2018
WWR czyli Wczesne Wspomaganie Rozwoju dziecka ma na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. To wielospecjalistyczne, kompleksowe i ukierunkowane działania mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka niepełnosprawnego oraz pomoc i wsparcie rodziny w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem.

Muzykoterapia

2/1/2018
W muzykoterapii leczniczy wpływ na pacjenta wywierany jest przez różne elementy i rodzaje muzyki, a także przez zróżnicowane formy jej odbierania i uprawiania.
Agnieszka Wybraniec

O autorze

mgr Agnieszka Wybraniec - psycholog o specjalności wychowawczo - klinicznej dzieci i młodzieży z kwalifikacjami do prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju oraz przygotowaniem pedagogicznym. Od prawie 20 lat prowadzi zajęcia z dziećmi z deficytami rozwojowymi oraz zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego.