Blog

WWR czyli co?

2/19/2018
WWR czyli Wczesne Wspomaganie Rozwoju dziecka ma na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. To wielospecjalistyczne, kompleksowe i ukierunkowane działania mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka niepełnosprawnego oraz pomoc i wsparcie rodziny w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem.

Muzykoterapia

2/1/2018
W muzykoterapii leczniczy wpływ na pacjenta wywierany jest przez różne elementy i rodzaje muzyki, a także przez zróżnicowane formy jej odbierania i uprawiania.